Gökbayrak
English Page

  Ad:
  
  Soyad :
  
  E-mail :
  
  Bültenlerimizden ve   duyurularımızdan   haberdar olabilmek için   lütfen kaydolunuz.

Alış Satış
 Dolar tle>Sayfa untuleneme
 Euro tle>Sayfa G untulenemed
 Sterlin d>Say</font></td> <td width="71" height="15" align="center"><font size="-2" face="tahoma">a Goruntulen</font></td> </tr> </table> <br></td> <td valign="top"> <table width="606" border="0" cellspacing="4" cellpadding="4"> <tr> <td class="val11" background="images/kurumsal.jpg" height="17" style="background-repeat:no-repeat; background-position:bottom ">  <b>Ürünler</b></td> </tr> <tr> <td class="val11"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=100% border=0 class="val11"> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left><BR> <TABLE border=0 class="val11"> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top><IMG height=150 src="images/kepeklipirinc150.jpg" width=150></TD> <TD><B>Kepekli Pirinç:</B><BR><BR>Kepekli pirinç A, E ve B vitamini, demir, bakır, magnezyum, fosfor, kükürt, nebati yağ gibi vücudun gereksinim duyduğu maddeleri içerir. Kepekli pirinci yerken sağlığınızı da korumuş olursunuz.<BR></TD></TR> <TR> <TD colSpan=2>-----------------------------------------------</TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top><IMG height=151 src="images/pilavlikpirinc150.jpg" width=150></TD> <TD><B>Osmancık Pirinç:</B><BR><BR>Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından “Rokka” ve “Europa” adlı iki İtalyan çeltik tohumunun melezlenmesi ile elde edilen bir çeltik çeşitidir ve Osmancık –97 olarak aynı kurum tarafından tescil edilmiştir.</TD></TR> <TR> <TD colSpan=2>Osmancık danelerinin iriliği ekim sıklığına bağlı olarak değişmektedir. Normal bir Osmancık pirincin 1000 dane ağırlığı 24-25 gr. Veya 25 gr. Üstü olabilir. Bu değer 27 gr.’a kadar da çıkabilmektedir. Dane uzunluğu 6 mm ve üstüdür.ve uzun dane sınıfına girmektedir. Dane iriliği ve ağırlığı tohumlama esnasında dekar başına atılan tohum miktarına bağlı olarak değişir. 1 dekar alan için 17-18 Kg. tohum kullanılması halinde daha iri daneler elde edilmektedir. Osmancık pirincin görünüşü camsı ve mattır. Pirincin pişme kalitesi, baldo pirincin pişme kalitesi ile benzerlik gösterir. Osmancık pirince “Osmancık baldo” denilmesi doğru bir tanımlama değildir. Bununla birlikte piyasada genel olarak bu tanım kullanılsa da bu yanlış bir tanımlamadır. Osmancık, kendi başına bir çeşidi ifade etmektedir. Bu pirincin pilavlık pirinç adı altında uzun dane olarak satılması ve etiketinde Osmancık olarak çeşidinin belirtilmesi daha doğru bir tanımlama olacaktır.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD vAlign=top align=left><SPAN class=baslik><BR>  Ürünler</SPAN><BR><BR> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#eeeeee border=0 class="val11"> <TBODY> <TR> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/25kgbaldopirinci.jpg" border=0><BR>25 kg. Baldo Pirinci<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/baldopirinci.jpg" border=0><BR>1 kg. Baldo Pirinci<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/pilavlikpirinc.jpg" border=0><BR>1 kg. Pilavlık Pirinç<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD></TR> <TR> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/kepeklipirinc.jpg" border=0><BR>1 kg. Kepekli Pirinç<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/kokulubasmatipirinci.jpg" border=0><BR>1 kg. Kokulu Basmati Pirinci<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/kokuluyaseminpirinci.jpg" border=0><BR>1 kg. Kokulu Yasemin Pirinci<BR>>Gıda Üretim Sertifikası</TD></TR> <TR> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/domateslibulgur.jpg" border=0><BR>250 gr. Domatesli Bulgur<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/pilavlikbulgur.jpg" border=0><BR>1 kg. Pilavlık Bulgur<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/kocbasinohut.jpg" border=0><BR>1 kg. Koçbaşı Nohut<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD></TR> <TR> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/yesilmercimek.jpg" border=0><BR>1 kg. Yeşil Mercimek<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/kirmiziicmercimek.jpg" border=0><BR>1 kg. Kırmızı iç Mercimek<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/evtarhanasi.jpg" border=0><BR>250 gr. Ev Tarhanası<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD></TR> <TR> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/ickirikkurubakla.jpg" border=0><BR>500 gr. İç Kırık Kuru Bakla<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/asurelikbugday.jpg" border=0><BR>500 gr. Aşurelik Buğday<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD> <TD align=middle bgColor=#ffffff><IMG src="images/dermasonfasulye.jpg" border=0><BR>1 kg. Dermason Fasülye<BR>Gıda Üretim Sertifikası</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="4" bgcolor="EEF9F4"></td> </tr> <tr> <td><table width="770" height="30" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#EEF9F3"> <tr> <td class="val11s">  Copyrights © 2007 Gökbayrak</td> <td align="right"><a href="http://www.artcombilgisayar.com" target="_blank"><img src="images/zoom_logo.jpg" alt="" width="80" height="30" border="0"></a></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="4" cellpadding="4"> <tr> <td align="left" valign="top"><script type="text/javascript"> AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0','width','120','height','550','src','sag_1','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','sag_1' ); //end AC code </script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="120" height="550"> <param name="movie" value="sag_1.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="sag_1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="550"></embed> </object></noscript></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <map name="Map"> <area shape="rect" coords="-1,3,34,32" href="default.asp" alt="Ana Sayfa"> <area shape="rect" coords="38,2,74,33" href="insan_kaynaklari.asp" alt="İnsan Kaynakları"> <area shape="rect" coords="77,2,106,32" href="mailto:info@gokbayrak.com.tr" alt="Bize E-Posta Göndermek İçin Tıklayın . . !"> <area shape="rect" coords="108,2,143,29" href="iletisim.asp" alt="İletişim"> </map> </BODY> </HTML>