GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

A-   AYDINLATMA METNİ

 

Bu metni, veri sorumlusu Gökbayrak Gıda Mad. Tic. ve San.A.Ş. olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

 

1-   Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

 

• Kimlik ve İletişim (Ad-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, uyruk, profil fotoğrafı, cep telefonu, e-posta, adres)

 Finansal veri (Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler)

• İnternet sitesi üyeliği hesap bilgileri (kullanıcı adı ve şifresi)

• Müşteri İşlem (Alışveriş/sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, aplikasyon kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi )

• İşlem Güvenliği ( Cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri çevrimiçi) tanımlayıcı, veriler arası gezinim (=surfing) verisi ve ziyaretçi hareketleri verisi (internet sitemiz ve aplikasyonlarımız üzerinden IP adresi, çerezler, MAC adresi, göz atma (=browsing) hareketleri, alışveriş alışkanlıkları ve lokasyon)

 

2-   Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.

 

3-   Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar dahilinde yurtiçi ve yurtdışında toplamakta ve işlemekteyiz:

 

3.1. Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için üyelik kaydını gerçekleştirmek,

3.2. Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek,

3.3. Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek,

3.4. Tercih, beğeni, ilgi alanları, kullanım alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz lokasyona en uygun ürün seçeneklerini sunmak, size en uygun ürünler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,

3.5. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,

3.6. Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,

3.7. Sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama, promosyon faaliyetlerini yürütmek,

3.8. Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,

3.9. Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

3.10. Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,

3.11. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

3.12. Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek.

3.13. Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerimizin, süreçlerimizin ve sistemlerimizin kalitesini denetlemek ve iyileştirmek,yönetimi bu kapsamda bilgilendirmek ve iç denetimleri gerçekleştirmek

 

 

4-   Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayanılan Hukuki Sebepler

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir:

 

4.1. Bir (hizmet) sözleşmenin ifası

Sizinle akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması kaydıyla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Sözleşmenin tarafı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için işbu veriler işlenmektedir.

 

4.2. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

 

4.3. Meşru menfaatlerimiz

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz kapsamında kişisel veri işleyebilmekteyiz. Örneğin;

• Hizmet kalite ve etkisini arttırmak amacıyla,

• Ziyaretçi ve menfaat sahiplerinin menfaatlerini korumak amacıyla,

•Dolandırıcılık ve güvenlik ihlalini tespit etmek amacıyla (örn. internet sitelerimiz ve alışveriş merkezimizde olabilecek olası dolandırıcılık ve güvenlik ihlalleri),

• Kendimizi yasal süreçlerde savunmak amacıyla;

• Mevzuata uyum amacıyla.

 

4.4. Açık rızanız

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerin uygulama bulmadığı hallerde, yalnızca açık rızanıza istinaden kişisel veri işleyebilmekteyiz. Açık rızanızı verdiğiniz durumlarda ve geriye dönük etki yaratmadıkça her zaman geri çekebileceğinizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve aşağıda detaylandırılan hukuki sebeplerle işlemekteyiz:

 

İşleme amacı

Hukuki sebep

Sipariş verdiğiniz ürünlerin adresinize ulaştırılması için ödemenin alınması, siparişin onaylanması ve ürününüzün teslim edilmesi, siparişiniz sonucunda fatura düzenlenmesi

Kişisel verilerin sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi için gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

Ürününüzün teslim edilmesi üzerine, siparişinize ilişkin talep/şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması.

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Tercih ve ilgi alanlarınıza en uygun ürün ve kampanya seçeneklerinin size sunulması.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

İletişim, (doğrudan) pazarlama ve kişiselleştirme amacıyla

Kişisel veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi için ve meşru menfaatlerimiz için gerekli olması, açık rızanız

 

Kalite ve yönetim amacıyla: ürün ve hizmetlerimizi gözlemlemek ve geliştirmek amacıyla.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, açık rızanız

 

Arka büro (=backoffice) faaliyetleri: fatura ve tahsilat yönetimi amacıyla.

Kişisel veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi için ve meşru menfaatlerimiz için gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Güvenlik: güvenlik sebepleriyle, kazalar, sigorta talepleri vb.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Mevzuat: mevzuat ile uyum amacıyla (örn. Doğrulama gereklilikleri) veya mahkeme kararları.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

5.     Kişisel verilerinizi kimlere aktarıyoruz?

İşbu Kişisel verilerin korunması politikası kapsamında ve ilgili kanunlar izin verdiği sürece kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kategorilerdeki alıcı gruplarına aktarılabilmektedir.

 

5.1. Grup şirketleri

Sizlere bilgi ve/veya hizmet sağlamak (kayıt işlemleri ve müşteri desteği gibi), yeni internet sitelerinin kurulması, aplikasyonlar, promosyon ve iletişim ve olası yasa dışı faaliyetleri, politikalarımızın ihlallerini, dolandırıcılık ve/veya veri güvenliği ihlallerini önlemek, izlemek ve incelemek amaçlarıyla kişisel verilerinizi Gökbayrak Gıda Mad. Tic. ve San.A.Ş.’ nin diğer grup şirketlerine aktarabilmekteyiz.

 

5.2. Resmi merciler

Kişisel verilerinizi Vergi ve Gümrük İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve diğer yasal kurumlar gibi denetleyici kurumlara aktarabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar dahilinde aktarabilmekteyiz:

• Yasal zorunluluk, mahkeme kararı veya yasalara uymak veya

• Bir suçun önlenmesi, takibi veya kovuşturulması için gerekli olması halinde veya

• Şirket içi politikalarımızın uygulanması ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olması halinde.

 

5.3. Ticari hizmet şirketleri (veri işleyenler)

Faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında ticari hizmet şirketlerinden destek almaktayız. İşbu şirketler yalnızca Gökbayrak Gıda Mad. Tic. ve San.A.Ş. tarafından verilen talimatlar uyarınca hareket etmekte olup kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanmamak konusunda taahhüt vermektedirler.

 

5.4. Diğer

Rızanız dahilinde kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişiler (örneğin işbirliği, görev veya (hizmet) sözleşme kapsamında) ve/veya şuan ya da gelecekte yeniden yapılanma, birleşme veya devralma sonucunda bir parçamız haline gelebilecek diğer şirketler.

 

6.     Kişisel verilerinizi yurtdışına aktarıyor muyuz?

Kişisel verilerinizi yurtdışına aktarabilmekteyiz. Bu kapsamda, aktarımın güvenli ve kanunlar tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almaktayız.

 

Yeterli seviyede korumayı sağlamak adına, yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmaktayız:

 

6.1. Yeterli korumanın bulunduğuna dair karar

Kişisel verilerinizi ancak kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede “yeterli korumanın bulunduğuna dair bir karar” olması halinde yurtdışına aktarabilmekteyiz. Yeterli korumanın bulunduğuna dair karar Avrupa Komisyonu yahut Türk Kişisel Veri Koruma Kurumu tarafından alınabilmektedir.

 

 

6.2. AB-ABD Gizlilik Kalkanı veya Türk Kişisel Veri Koruma Kurumu tarafından belirlenen taahhüt

Kişisel verilerinizi ancak, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede bulunan alıcı yahut veri işleyen tarafından, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında yahut Türk Kişisel Veri Koruma Kurumu tarafından belirlenen asgari unsurları taşıyan taahhüt kapsamında yeterli korumanın bulunduğuna dair taahhüt verilmesi durumunda aktarabilmekteyiz.

 

 

6.3. Standart sözleşme maddeleri ve denetim

Kişisel verilerinizin yurtdışına (hukuka uygun bir şekilde) aktarılması yalnızca tarafımızca ve alıcı grupları yahut veri işleyenler tarafından uygun korumanın sağlanması halinde mümkündür. Söz konusu koruma önlemlerini Gökbayrak Gıda Mad. Tic. ve San.A.Ş.’nin yönetim kuralları ve Gökbayrak Gıda Mad. Tic. ve San. A.Ş. adına veri işleyen tüm taraflar ile mutabık kaldığımız standart veri koruma hükümlerimiz aracılığıyla sağlamaktayız.

 

7.     Kişisel verilerinizi işleme süremiz nedir?

Kişisel verileriniz işleme amacı ortadan kalkmadığı müddetçe veya ilgili mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde işlenecektir, bu sürelerden sonra silinecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

8.     Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin tarafımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahipsiniz:

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve kişisel verilerinizi gözden geçirmeyi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve/veya silinmesi veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin işlenmesi faaliyetinin durdurulmasını isteme,

• Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin taşınmasını (=data portability) isteme (Türkiye’de mukim veri özneleri için uygulanabilir değildir).

 

 

9.     Nasıl şikâyette bulunabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıdaki kanallardan bize iletebilirsiniz:

• Güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize veya

• E-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile veya

• “Daha fazla bilgi nasıl edinebilirsiniz?” başlıklı paragrafta yer alan iletişim detaylarımıza ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla.

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na da şikâyette bulunabilirsiniz.

 

10.  Daha fazla bilgi nasıl edinebilirsiniz?

 

Kişisel verinizi işleme faaliyetlerimize istinaden işbu Kişisel Verilerin işlenme politikasında düzenlenmeyen hususlarda daha fazla sorunuz olması halinde ve bu kapsamda haklarınızı kullanmak istemeniz yahut herhangi bir şikayette bulunmak için bizlerle aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden iletişime geçebilirsiniz.

Gökbayrak Gıda Mad. Tic. ve San.A.Ş.

Koza Mah. 1676 sok. No:4 34538 Esenyurt İstanbul

Web sitesi adresi: https://www.gokbayrak.com.tr/

 

B-   GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Gökbayrak Gıda Mad. Tic. ve San. A.Ş. olarak, hizmetlerimizden yararlanan kullanıcılarının bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası topladığımız bilgilerin nasıl kullanıldığı, kullanıcıların sorumlulukları ve gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Ürün ve servislerimizi sürekli olarak geliştirmekteyiz ve bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme koşullarımızda değişiklik meydana gelebilmektedir. Bu değişiklikleri Gizlilik Beyanına da yansıtacağız. Bu vesile ile sizlerin de düzenli olarak Gizlilik Beyanını güncel değişiklikler bakımından takibinizi tavsiye ederiz. İşbu Gizlilik Beyanının son bölümünde yapılan son değişiklik tarihi yer almaktadır.

 

İnternet sitemizde çerez ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Çerez kullanımımız bakımından detaylı bilgi için Çerez Beyanımızı okuyabilirsiniz.

 

1. Topladığımız Bilgiler

Hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda, üyelik kaydınızı gerçekleştirmek, talep ettiğiniz ürün/hizmetleri size temin etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek gibi sair süreçler için belirli bilgileriniz toplanmaktadır.

Kullanıcılar, sipariş vermek, talep, öneri ve şikayetlerini şirketimize iletmek istediklerinde veya sair nedenlerle şirketimize bilgilerini sağlamaktadır. Bu durumda, kullanıcıların ad-soyad, iletişim bilgileri, ödeme, fatura bilgileri, talep, öneri şikâyet bilgileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

Mimarsinan mah. Çatalca yolu cad. No:603 kapı no:2
Büyükçekmece / istanbul
Telefon +90 212 672 54 00 pbx.
Cep Telefonu +90 532 227 12 34
Faks
GÖKBAYRAK GIDA MAD. A.Ş. © 2020Gizlilik PolitikasıKullanım Şartları Maya